Geen uitvaartverzekering bij overlijden

hand-ophouden-geld

Een uitvaartverzekering afsluiten is niet verplicht. Als je komt te overlijden en geen uitvaartverzekering hebt, wordt er ook geen geldbedrag of dienstenpakket uitgekeerd voor jouw uitvaart. De kosten van jouw uitvaart zullen dan volledig door je nabestaanden moeten worden betaald. Juridisch gezien moeten de kosten dan betaald worden uit de nalatenschap van de overledene, ofwel uit de erfenis. De ontvangers van het nalatenschap, de erfgenamen, moeten dus voor de uitvaart betalen.

Praktisch gezien is er echter nog een heel ander stadium. Er is één persoon die een uitvaartverzorger benaderd en met hem/haar een overeenkomst aangaat dat de uitvaartverzorger de uitvaart zal regelen. Deze persoon, de opdrachtgever, is tegenover de uitvaartverzorger verantwoordelijk dat de rekening betaald wordt. Hij heeft de uitvaartverzorger tenslotte opdracht gegeven. De opdrachtgever tot de uitvaart heeft hierdoor een betalingsverplichting tegenover de uitvaartverzorger.

In praktijk zijn er dus twee fases van betaling. De eerste fase is dat de opdrachtgever ervoor moet zorgen dat de uitvaartverzorger betaald wordt. Hij/zij moet dat eventueel zelf voorschieten. De tweede fase van betaling is dat de opdrachtgever de kosten vervolgens kan verhalen op de erfgenamen van de overleden persoon. Wettelijk is vastgelegd dat de erfgenamen ervoor moeten zorgen dat de rekening voor de uitvaart betaald wordt. Als de erfenis niet voldoende is om de uitvaart van te betalen, moeten de erfgenamen uit eigen zak bijbetalen. Willen zij dit niet, dan moeten zij afstand doen van de erfenis. Daar moet wel eerst een speciale procedure voor doorlopen worden. Echter, het formeel weigeren van de erfenis kost ook geld. Vaak is het makkelijker en goedkoper om gewoon de bijdrage aan de uitvaart te betalen, tenzij er andere grote schulden te verwachten zijn.

Het kan voorkomen dat de erfenis vast zit. Bijvoorbeeld in stenen, zoals in het huis van de overleden persoon. Het huis moet dan eerst verkocht worden voordat er geld vrijkomt. Dit moeten de erfgenamen dan zelf regelen. Zijn moeten in zo’n geval bijvoorbeeld zelf het bedrag voor de uitvaart voorschieten en dat later dan verrekenen wanneer het huis en/of andere goederen uit de erfenis verkocht zijn.

Wat als de rekening van de overledene geblokkeerd is?

Als de overleden persoon geen uitvaartverzekering had, zullen de erfgenamen met hetgeen dat de overledene nalaat (de erfenis) de uitvaart moeten betalen. Deze erfenis kan bestaan uit een bankrekening. Het kan echter voorkomen dat de rekening van de overledene geblokkeerd is. Je ontvangt dan de factuur van de uitvaart, maar kunt niet bij de erfenis, de bankrekening van de overleden persoon, komen. In dat geval kun je de factuur doorsturen naar de bank. Als het saldo op de rekening van de overleden persoon toereikend is, zal de bank het factuur gewoon betalen. Is het bedrag op de geblokkeerde rekening niet hoog genoeg, dan zullen de erfgenamen het resterende bedrag zelf moeten bijleggen.

Wat als niemand voor de uitvaart kan betalen?

De wet op de lijkbezorging stelt dat de kinderen, de echtgenoot en/of de erfgenamen van de overleden persoon aansprakelijk zijn voor de uitvaartkosten. Het verwerpen van een eventuele erfenis verandert dit niet. De opdrachtgever van de uitvaart krijgt de rekening van de uitvaart thuisgestuurd. Als deze hem niet kan betalen, kan hij naar de gemeente gaan voor bijzondere bijstand. Als je echter geen kinderen of echtgenoot hebt, je geen uitvaartverzekering hebt ,je geen geld nagelaten hebt én geen (andere) familie hebt die de uitvaart kan betalen, ben je alsnog verzekerd van een nette uitvaartplechtigheid. Wanneer er geen opdracht wordt gegeven voor jouw uitvaart, zal de plechtigheid door de Sociale Dienst (de overheid) worden gehouden. De gemeente moet wel ingrijpen want een lichaam kan natuurlijk niet ergens blijven liggen. In zo’n situatie wordt er standaard voor een begrafenis in plaats van voor een crematie gekozen. Dit zodat familieleden die zich later alsnog melden het graf kunnen bezoeken.
Wanneer de gemeente de begrafenis van een overleden persoon op zich neemt, is dat echter geen pretje voor de nabestaanden. De woning van de overledene wordt dan door de gemeente vergrendeld, zodat er niets van de bezittingen van de overledene door nabestaanden kan worden meegenomen. Bovendien zal de gemeente na het regelen en betalen van de uitvaart, alsnog proberen om de kosten van de begrafenis bij de erfgenamen te verhalen.

Dit soort situaties voorkomen? Vergelijk en sluit eenvoudig een uitvaartverzekering af.

Uitvaartverzekeringen vergelijken

2 reacties op “Geen uitvaartverzekering bij overlijden

  1. Vincent Rondwijk says:

    Goed om te lezen dat men in Nederland altijd een uitvaart krijgt, ongeacht of dit betaald kan worden door de familie. Natuurlijk is dit niet de meest ideale en fijne situatie. Wanneer het mogelijk is, lijkt het mij verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten.

  2. Ivan says:

    “Mij mogen ze bij het grofvuil zetten”, zei mijn vader altijd. Toen het erop aankwam, bleek alles tot in de puntjes geregeld te zijn. Dat heeft me aan het denken gezet. Ik hoop dat het nog even duurt, maar ik wil de familie absoluut niet met de kosten voor de uitvaart opzadelen. Ik heb me meteen laten informeren over een uitvaartverzekering.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *