Welke soorten uitvaartverzekeringen zijn er?

Wat zijn de verschillen tussen uitvaartverzekeringen en welke soorten uitvaartverzekeringen zijn er? De grootste verschillen bestaan uit de vorm waarin wordt uitgekeerd door de verzekering en de mate van keuzevrijheid voor jezelf of je nabestaanden bij het invulling geven aan je uitvaart. Maar er zijn nog meer verschillen, voor- en nadelen per soort uitvaartverzekering. We behandelen de volgende uitvaartverzekeringen:

– de natura uitvaartverzekering
– de kapitaal uitvaartverzekering
– de combinatie uitvaartverzekering
– de natura sommen uitvaartverzekering
– de geïndexeerde uitvaartverzekering
– de koopsom uitvaartverzekering

Wat is een natura uitvaartverzekering?

Een natura uitvaartverzekering is een verzekering waarbij je een dienstenpakket verzekert. De verzekeraar vergoedt de kosten van dit pakket aan diensten wanneer jij komt te overlijden.

Waaruit bestaat een dienstenpakket?

Er zijn meerdere pakketten waaruit je kunt kiezen. Ze bestaan uit een aantal basisdiensten en materialen. Denk hierbij aan zaken als het werk van de uitvaartverzorger, de kist, het drukwerk en de auto’s. In de polisvoorwaarden staat welke diensten inbegrepen zijn bij een pakket en hoe de verzekeraar hier precies vorm aan geeft.

Voordelen

 • De uitvaartverzekeraar regelt en verzorgt de hele uitvaart aan de hand van het gekozen pakket;
 • Je bent ervan verzekerd dat je met een natura uitvaartverzekering een eenvoudige maar goed geregeld uitvaart krijgt;
 • Van de nabestaanden wordt een groot deel van het regelwerk uit handen genomen;
 • Je nabestaanden hebben geen omkijken naar de financiële afwikkeling van jouw uitvaart;
 • De uitvaartverzorger handelt de financiële zaken af met de verzekeringsmaatschappij.

Nadelen

 • De keuzevrijheid die jij en je nabestaanden hebben wat betreft jouw uitvaart is door het vaste dienstenpakket kleiner dan bij andere vormen van verzekeringen;
 • Niet alle kosten worden door het pakket gedekt. Kosten voor grafrechten, grafsteen of urn vallen er bijvoorbeeld vaak niet onder. Dit komt doordat de prijzen ervan sterk verschillen per woonplaats en aanbieder;
 • Ook de kosten voor advertenties, bloemstukken en consumpties kunnen variëren en vallen daarom ook vaak niet onder de natura uitvaartverzekering;
 • Ten slotte wordt repatriëring van de overledene vanuit het buitenland in veel gevallen ook niet vergoed.

Omdat de natura uitvaartverzekering niet alle onderdelen van de uitvaart vergoedt, is het gebruikelijk om naast de natura uitvaartverzekering een kapitaal uitvaartverzekering of een natura sommen uitvaartverzekering af te sluiten. We beschrijven ze hierna.

Wat is een kapitaal uitvaartverzekering?

Een kapitaal uitvaartverzekering wordt ook wel een geldverzekering genoemd. Dit houdt in, dat de verzekeraar na je overlijden een bepaald geldbedrag uitkeert aan je nabestaanden. Jij bepaalt de hoogte van dit bedrag. Je nabestaanden kunnen hiermee jouw uitvaart bekostigen. Zij hoeven dit bedrag echter niet aan jouw uitvaart te besteden. Ze zijn vrij in hun keuze of zij met het geldbedrag de uitvaart regelen of dat ze het ergens anders aan besteden. Hier is dus sprake van een grote keuzevrijheid.

Voordelen

 • Er is volledige vrijheid bij het kiezen van een uitvaartverzorger;
 • De nabestaanden hebben volledige vrijheid bij de besteding van het door de uitvaartverzekering uitgekeerde geldbedrag.

Nadelen

 • Jij en/of je nabestaanden moeten alles zelf regelen voor jouw uitvaart;
 • Je nabestaanden kunnen verrast worden met financiële lasten, doordat het verzekerde bedrag op het moment van overlijden niet genoeg blijkt om bestaande wensen in te kunnen vullen. Dit kan zich voordoen bij niet-geïndexeerde uitvaartverzekeringen. Verderop in de tekst leggen we uit wat men hieronder verstaat.

Wat is een combinatie uitvaartverzekering?

Een combinatie uitvaartverzekering is een combinatie van de natura uitvaartverzekering en de kapitaal uitvaartverzekering. Je zou kunnen zeggen, dat je aanvullend verzekerd bent. Dit geeft de volgende zekerheden:

 • Je bent verzekerd van een pakket met standaard uitvaartdiensten;
 • Er is daarnaast ook een geldbedrag dat je nabestaanden krijgen, waarmee ze invulling kunnen geven aan aanvullende wensen voor jouw uitvaart;
 • Je nabestaanden blijven gegarandeerd zonder een financiële last achter.

Wat is een natura sommen uitvaartverzekering?

Een natura sommen uitvaartverzekering is een verzekering waarbij je een geldbedrag verzekerd dat bedoeld is voor je uitvaart. Jij en je nabestaanden hebben volledige vrijheid bij de invulling van jouw uitvaart, maar het bedrag moet besteed worden aan de diensten die met de uitvaart samenhangen. Je hebt hierdoor de volgende zekerheden:

 • Je bent ervan verzekerd, dat een bepaald geldbedrag aan jouw uitvaart besteed moet worden;
 • Je nabestaanden kunnen het niet voor andere zaken gebruiken. Alleen de kosten van de uitvaart kunnen bij de verzekeraar gedeclareerd worden;
 • Jij bepaalt zelf de hoogte van het uit te keren bedrag zelf en kunt dus zelf kiezen voor een sobere of uitgebreide uitvaart.

Wat is een geïndexeerde uitvaartverzekering?

Net als de prijs van allerlei producten worden ook de prijzen in de uitvaartverzorging ieder jaar iets hoger. Om ervoor te zorgen dat het bedrag waarvoor je verzekerd bent jaarlijks mee stijgt met de prijsontwikkeling in de uitvaartzorg kun je kiezen voor een uitvaartverzekering met indexatie. Zo blijft de hoogte van de uitkering voldoende om de wensen ten aanzien van jouw uitvaart in vervulling te laten gaan, zodat je nabestaanden niet met een tekort worden verrast.

Wat is een koopsom uitvaartverzekering?

Een koopsom uitvaartverzekering is een gewone uitvaartverzekering. Je betaalt echter je hele premie in één keer. Geen maandelijkse premies dus, maar een eenmalig groter bedrag. Meestal wordt dit gekozen door mensen die wat meer geld te besteden hebben en gebruik willen maken van de kortingen en fiscale voordelen die het afsluiten van een koopsom uitvaartverzekering biedt. We noemen ze hieronder.

Voordelen

 • Geen maandelijkse premies;
 • Alles is in één keer geregeld. Je bent verzekerd van een volledige uitkering als je komt te overlijden;
 • Je kunt deze verzekering op een latere leeftijd afsluiten;
 • De verzekeraar geeft een interessante korting op je premie omdat je die in één keer voldoet;
 • Belastingvoordelen zijn er ook. Over een zeker bedrag aan waarde van de uitvaartverzekering en/of de waarde van de geblokkeerde bankspaarrekening hoef je geen belasting te betalen. Aangezien belastingregels nog wel eens veranderen, kun je hier het beste zelf navraag naar doen wanneer je van plan bent een koopsomverzekering af te sluiten.

Voor meer informatie over uitvaartverzekeringen kun je hier terecht.